Текст песни бони м one way ticket

Да, така е, сега не можем да се оженим, защото ти си зависим от лекари Но можем да се оженим.